Weblog voorzitter

Afgelopen woensdag presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport ‘Veiligheid in een wereld van verbindingen: een strategische visie op het defensiebeleid’. Het rapport werd door een breed…
Defensie heeft zijn ultieme grenzen op zowel personeels- als materieel gebied ruim overschreden. De can do -mentaliteit van het personeel heeft de organisatie jarenlang, ondanks steeds verdergaande bezuinigingen, met kunst…
Deze dagen staan in het teken van ruim 70 jaar vrijheid. Vrijheid is voor ons de normaalste zaak van de wereld. Oorlog, terroristische aanslagen, extreme armoede en/of natuurgeweld komen gelukkig…
De GOV|MHB maakt zich op voor een ledenraadpleging over het voorliggende arbeidsvoorwaardenakkoord. Zij legt het met een negatief advies voor. De Minister, de Secretaris-Generaal en de Commandant der Strijdkrachten vinden…
Uit berichtgeving in de media blijkt dat het Nederland en de Nederlanders economisch nog steeds voor de wind gaat. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek ligt het consumentenvertrouwen deze maand…
In deze formatieperiode valt het op dat Defensie eindelijk weer eens echt op de politieke agenda staat. De minister heeft meermalen aangegeven dat wij in de komende kabinetsperiode zouden moeten…
De uitvoering van overheidstaken is tegenwoordig niet meer mogelijk zonder de inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT). ICT is daarmee een cruciale succesfactor geworden in het primaire proces van de…
Afgelopen week was er een interessant nieuwsbericht over de Amerikaanse President Trump die zich tijdens het kennismakingsgesprek met de Duitse bondskanselier Merkel als een deurwaarder zou hebben gedragen. Hij zou…
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte onlangs bekend dat voor het eerst sinds tien jaar de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan gelijk is gebleven. In 2016…
Afgelopen week was ik samen met onze onderhandelaar, Niels van Woensel, een paar dagen op Curaçao. Het was een bijzondere gewaarwording om op bijna 8.000 km afstand de verkiezingen te…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04