2019

De Centrales (bonden in het overleg) en de staatssecretaris van Defensie hebben op 31 januari jl. afgesproken om in de week van 4 februari inhoudelijk verder te gaan praten over…
De Centrales en Defensie hebben vandaag met elkaar afgesproken de besprekingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket te hervatten. Het streven is om zo snel mogelijk een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord te sluiten. Er…
Een goed pensioen voor iedereen: op tijd kunnen stoppen met werken en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat is de inzet van een massale landelijke actiedag van de…
Vandaag, dinsdag 15 januari 2019, verscheen het volgende artikel in de Telegraaf:"OPINIE Voorzitters defensievakbonden’Vertrek van ervaren militairen moet stoppen’Uit ons leger vertrekken meer ervaren krachten dan er jonge rekruten binnenkomen.…
Defensie en de bonden zijn overeengekomen dat bij militairen in 2019 een voorschot werknemersdeel pensioenpremie wordt ingehouden van 9,28%. Dit premiepercentage is gelijk aan het premiepercentage dat bij militairen in…
De GOV|MHB heeft vandaag, 11 januari 2019, als initiefnemer namens de VCP, CMHF en Coalitie voor Veiligheid de Politieke Partijen van de Vaste Kamer Commise van Sociale Zaken en Werkgelegenheid…
Op 1 februari a.s. organiseren alle vakbonden voor defensiepersoneel, die participeren in het georganiseerd overleg, een bijeenkomst voor alle MC-leden binnen Defensie. Het maakt daarbij niet uit of men in…
De rechter in kort geding in Den Haag heeft in zijn uitspraak van 21 december de vorderingen van de defensiebonden afgewezen. Uit de uitspraak wordt duidelijk dat de kort gedingrechter…
Met leedwezen heeft de KVMO kennisgenomen van het plotseling overlijden, op 31-12-2018, van het voormalig sectorbestuurslid van de Sector Defensie CMHF Dick Tempelman. Dick was van december 2013 tot december…
Op maandag 7 januari 2019 is het Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg van de CMHF Sector Defensie Niels van Woensel bevorderd tot Luitenant-Kolonel. De Duo-voorzitters GOV|MHB, Ruud Vermeulen en Marc de…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04