Gezamenlijke visie op personeelsbeleid in veiligheidssector: eerste stap gezet

12 juni 2018
232 keer
Gezamenlijke visie op personeelsbeleid in veiligheidssector: eerste stap gezet
Op 20 maart jl. stuurde de Coalitie voor Veiligheid, waarbij ook de KVMO is aangesloten, een brief naar de Tweede Kamer, waarin zij haar zorgen uit over het grote aantal vacatures in de veiligheidssector en over het gebrek aan samenhang in personeelsbeleid. De CoaV stelde in haar brief voor te komen tot een interdepartementale visie op personeelsbeleid binnen de veiligheidssector en bood hierbij haar expertise aan.

Onlangs ontving de CoaV een reactie op deze brief van de Directeur-Generaal Politie. Uit de brief:

20180612coavreactie
De KVMO heeft met instemming kennis genomen van deze reactie. Er lijkt een begin gemaakt te worden met het ontwikkelen van een integrale visie binnen de veiligheidssector op personeelsgebied. Die is hard nodig, om te voorkomen dat de veiligheid van Nederland vanwege schaars personeel in het geding komt.

Lees hier de brief van de CoaV>>
Lees hier de weblog van de voorzitter, waarin hij ook in gaat op het personeelstekort in de veiligheidssector>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04