Rijbewijsmaatregel promotie 2017 KIM

19 sept 2019
1142 keer
Rijbewijsmaatregel promotie 2017 KIM
Nadat de KVMO door een aantal leden was benaderd over onduidelijkheid rondom de rijbewijsmaatregel is hier actie op ondernomen. De CMHF Sector Defensie heeft uit naam van de KVMO een brief gezonden aan de leden van de Werkgroep Algemene Financiële Rechtspositie. De inhoud van deze brief vindt u HIER.

In de inkomstenregeling militairen (IRM) artikel 13b. (Klik HIER voor het artikel) staat duidelijk wie gebruik mag maken van deze rijbewijsmaatregel. In de dagelijkse orders van het KIM op 14 maart 2019 (klik HIER voor de DO’s) is de rijbewijsmaatregel nogmaals onder de aandacht van de adelborsten gebracht.

Het bevreemdt de KVMO dat volgens de regeling de hele lichting 2017 er aanspraak op kan maken maar dat de adelborsten in juli van dit jaar per mail zijn geïnformeerd dat deze toezegging onjuist is geweest en de aanspraak niet kan worden ingevuld.
Het mag duidelijk zijn dat de KVMO van mening is dat een geloofwaardige werkgever in alle gevallen gedane toezeggingen jegens het personeel dient na te komen. Afspraak is immers afspraak.

Wij houden u op de hoogte van het antwoord op onze brief.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04