Nieuws

De Marinekalender 2019, uitegegeven door Artisan Publishing, heeft als thema 'Defensienota 2018: de toekomstige marine en een terugblik'.Op de 12 maandbaden komen achtereenvolgens aan de orde: vervanging van de fregatten;…

Sneak peek Dealing With Doom

09 nov 2018
831 keer
Don’t miss out on the input of international renowned speakers Dr. John Hulsman VADM Rob Kramer VADM Ben Bekkering CAPT (RNLN) Marc de Natris Caroline de Gruyter with respect to…
De GOV|MHB hoort van haar leden dat op 23 oktober door ABP een nieuwsflits is uitgezonden met de boodschap dat het ABP per 1 januari 2019 een basispensioenregeling gaat uitvoeren.…
Vanaf vandaag kunt u zich aanmelden voor het internationale KVMO Symposium Dealing With Doom, dat op vrijdag 23 november plaatsvindt in Rotterdam.Over het symposiumDe Nederlandse economie is sterk afhankelijk van…
Namens de GOV|MHB deelt voorzitter KVMO, KTZ Marc de Natris, in een opiniestuk in de Telegraaf van vandaag zijn zorgen over de toekomst van Defensie. Met name op het gebied…
Op 18 september jl. heeft een aantal officieren een brandbrief opgesteld, gericht aan de minister van Defensie en de staatssecretaris. Het voorliggende arbeidsvoorwaardenresultaat was voor de betreffende officieren op dat…
Een overgrote meerderheid van de CMHF-leden die in grote getalen hun stem hebben laten gelden zijn tegen het voorliggend resultaat. Ze zijn niet alleen tegen het resultaat maar zij maken…
Kritische houding CMHF (GOV|MHB) wordt bewaarheid Tijdens een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) op donderdag 4 oktober 2018 hebben de Centrales van Overheidspersoneel (hierna centrales) de minister op de…
Op maandagmiddag 5 november a.s. organiseert het Veteraneninstituut, samen met de NLVD, de jaarlijkse Veteranenlezing. Met het thema ‘Relaties onder vuur. Samen aan zet.’ gaat de lezing dit jaar over…
De Nederlandse economie is sterk afhankelijk van de vrije handelsroutes over zee. Er zijn diverse ontwikkelingen die deze bedreigen.De Koninklijke Marine staat voor de vraag hoe de vrije handelsroutes over…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04