Nieuws

10 mei - CAO-bijeenkomsten

07 mei 2019
239 keer
De samenwerkende bonden binnen de sector Defensie komen a.s. vrijdag naar u toe!Vrijdag 10 mei 2019 om 10 uur ’s morgens komen voorzitters en onderhandelaars van de verschillende Defensiebonden op…

Marineblad nr. 3 2019

06 mei 2019
184 keer
In dit nummer het eerste artikel in een reeks van artikelen in het kader van 75 jaar bevrijding van Nederland.LTKOLMARNS Rob de Wit beschrijft in zijn artikel 'De amfibische doctrine…

4 mei herdenking

04 mei 2019
169 keer
Het hoofdbestuur van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren is zaterdag 4 mei jl. vertegenwoordigd bij de jaarlijkse Dodenherdenking in Den Helder en Loenen.Tijdens de plechtigheid bij het monument 'Voor hen…
Op 16 april jl. gaven de bonden al aan dat de inzet van Defensie teleurstellend was. Volstrekt onvoldoende was om zicht te houden op het bereiken van een cao-resultaat. Een…

INVESTEER 200 MILJOEN EXTRA!

30 apr 2019
222 keer
De voorzitters van vier vakbonden bij Defensie roepen het kabinet op om in de Voorjaarsnota extra geld vrij te maken om de verwaarlozing van het personeel te stoppen. Dat doen…
Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd erelid van de KVMO KLTZ b.d. mr. O.W. Borgeld te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau op grond van zijn verdiensten…

Schreeuw om openheid

25 apr 2019
253 keer
De staatssecretaris van Defensie heeft tijdens de vergadering van het Sectoroverleg Defensie van 23 april jongstleden geweigerd om de bonden antwoord te geven op twee heel belangrijke vragen, nl.: 1)…
Tijdens het SOD van 24 april hebben de defensiebonden de staatssecretaris gevraagd de inzet die zij gedaan heeft tijdens de onderhandelingen openbaar te maken. Ook hebben wij de staatssecretaris gevraagd…
Op 15 mei, tijdens de parlementaire ‘gehaktdag’, maken de veiligheidssectoren, zoals politie, brandweer, defensie, douane en marechaussee, gehakt van de pensioenplannen van minister Koolmees. De plannen gaan letterlijk en figuurlijk…
De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft een film gemaakt over de pijnpunten in de pensioenonderhandelingen. De VCP zat aan tafel bij de pensioenonderhandelingen, die november vorig jaar stukliepen. “De film…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04