Sociale zorg

Iedereen in Nederland is verplicht opgenomen in een ziektekostenverzekering. Het komt echter voor dat de vergoedingen vanuit deze verzekering de gemaakte kosten niet dekken. Verdergaande bezuinigen op de AWBZ-kosten zorgen ervoor dat de eigen bijdragen alleen maar toenemen.


Door de samenwerking met de Vereniging Onderlinge Bijstand kunnen KVMO-leden
een financiële tegemoetkoming vragen voor twee specifieke regelingen, ontwikkeld door de Vereniging OB: de Regeling Tegemoetkoming Thuiszorg (RTT) en de Regeling Reiskosten Ziekenhuisbezoek (RRZ).

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04