Ereleden

De KVMO heeft een aantal ereleden dat zich bijzonder heeft ingezet voor de vereniging. Zij zijn van grote betekenis (geweest) voor de KVMO.

Deze ereleden zijn:
  • ir. S.J.J.Hoffmann, KTZT b.d.
  • A.H.P. Knoppien, KOLMARNS b.d.
  • L.J.M. Smit, KTZ b.d.
  • drs. T.G.D. Steenbeek, KTZA b.d.

Ereleden


KVMO *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: