Lid worden

Het lidmaatschap van de KVMO staat open voor:

  • officieren van de Koninklijke marine, zowel in actieve als buiten dienst;
  • in opleiding zijnde aspirant-officieren van de Koninklijke marine.

Als buitengewoon lid kunnen tot de vereniging toetreden:

  • nabestaanden van bovengenoemde leden;
  • middelbaar en hoger burgerpersoneel van Defensie;
  • officieren van andere krijgsmachtdelen en NAVO-partners;
  • op voordracht benoemde leden.

De vermelde contributiebedragen zijn bruto bedragen die met het salaris worden verrekend.
Heeft u vragen over uw KVMO lidmaatschap neem dan contact op met het secretariaat van de KVMO.

N.B. voor het geval u, overigens overhoopt, mocht besluiten het lidmaatschap van de KVMO te beëindigen, dan wijzen wij u erop dat dit, conform de statuten, pas met ingang van het volgende kalenderjaar kan worden geëffectueerd.

Ik word lid van de KVMO

(*) = verplichte velden
Aanhef(*)

Welke aanhef kunnen wij gebruiken?

Titel
Ongeldige invoer

Voorletters(*)
Wat zijn uw voorletters?

Tussenvoegsel

Achternaam(*)
Wat is uw achternaam?

Huisadres(*)
Wat is uw huisadres?

Postcode(*)
Wat is uw postcode?

Woonplaats(*)
Wat is uw woonplaats?

Telefoon(*)
Wat is uw telefoonnummer?

Mobiel
Wat is uw mobiele telefoonnummer?

E-mail(*)
Graag een (geldig) emailadres hier invullen

Geboortedatum(*)
Wat is uw geboortedatum?

(Laatst beklede) Rang
Wat is uw rang?

Registratienummer
Ongeldige invoer

Werknemernummer
Ongeldige invoer

dit staat links bovenaan op uw salarisstrook

Datum LOM/EO

Veteraan(*)

Bent u veteraan?

Veteraanpasnummer
Ongeldige invoer

Datum afgifte
Ongeldige invoer

Lidmaatschapsvorm(*)

Welk lidmaatschap wenst u?

Betalingswijze(*)

Hoe wilt u betalen?

IBAN nummer
Ongeldige invoer

BIC code:
Ongeldige invoer

KVMO Nieuwsbrief ontvangen?

Ongeldige invoer

De contributie van de KVMO wordt via automatische incasso geïnd. Met het versturen van dit ingevulde formulier geeft u de KVMO toestemming de contributie van het door u opgegeven IBAN nummer af te schrijven.
Met het versturen van dit formulier geeft u de KVMO toestemming de gegevens op dit formulier uitsluitend te gebruiken ten behoeve van de KVMO.
Anti-spam code(*)
Anti-spam code
Ververs De code is niet correct overgenomen.

Typ de anti-spam code overKVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04