Algemene Vergadering KVMO 2019 Speciaal

13 juni 2019
166 keer
Algemene Vergadering KVMO 2019
KIM, Den Helder -
Aanvang 12.00 uur
De 105e Algemene Vergadering wordt gehouden op donderdagmiddag 13 juni 2019, op het KIM in Den Helder.

Tijdens het (besloten) huishoudelijk gedeelte staan de vereniging, het verenigingsbeleid, de begroting 2019 en het jaarverslag 2018 centraal.Programma

12.00 uur   Gezamenlijke lunch
13.00 uur   Aanvang huishoudelijk gedeelte
    Agenda
1. Opening en mededelingen voorzitter
2. Goedkeuring verslag 104e Algemene Vergadering d.d. 14 juni 2018
3. Behandeling amendementen ingevolge artikel 10 Algemeen Reglement
4. Beschrijvingsbrief 2019
5. Gevoerd beleid 2018
6. Strategie 2019
7. Financieel jaarverslag 2018
8. Verslag kascommissie 2018
9. Begroting 2019, opvraagbaar bij het secretariaat
10. Benoeming kascommissie 2019
11. Benoeming hoofdbestuursleden
12. Rondvraag en sluiting
15.00 uur   Pauze met koffie/thee
15.30 uur   Aanvang openbaar gedeelte
    Symposium 'Het personeel (systeem) van de toekomst'
Gastsprekers deze middag zijn:
Dr. Hendrik-Jan van Veen TNO Director of Science TNO Defence, Safety and Security
CDR René Luyckx Directeur Personeel en Bedrijfsvoering Koninklijke Marine
Jong Defensie
17.00 uur   Borrel

Locatie
Koninklijk Instituut voor de Marine
Grote collegezaal Enys house
Het nieuwe diep 8
Den Helder

(Let op: dit is de locatie voor zowel het huishoudelijk deel als voor het symposium! In de Beschrijvingsbrief 2019 is voor het symposium abusievelijk 't Zaaltje als locatie vermeld)

Aanmelden
Meldt u zich aan voor de Algemene Vergadering via de rode button op de homepage of rechts op deze pagina. Dit kan t/m 27 mei 2019!


Aanvullende informatie

  • Organisator: KVMO-algemeen

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04  |  info [AT] kvmo [DOT] nl